გამოკითხულთა 40% თვლის, რომ საქართველო ძირითადად არასწორი მიმართულებით ვითარდება

გაზიარება