81% საქართველოში ქალების მთავარ პრობლემად ოჯახში ძალადობას ასახელებს

გაზიარება