47%-მდე გაიზრდა ადამიანების წილი, რომლებიც LGBT უფლებების დაცვას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს – კვლევა

გაზიარება