თანამშრომლები

კობა თურმანიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი

დირექტორი
კობა თურმანიძე CRRC-საქართველოში 2007 წლიდან მუშაობს. მას მიღებული აქვს დოქტორის ხარისხი შედარებით პოლიტიკაში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან. მას აქვს საჯარო მართვის მაგისტრის ხარისხი ამერიკული უნივერსიტეტიდან (ვაშინგტონი, კოლუმბიის ოლქი) და პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან (ბუდაპეშტი, უნგრეთი), ასევე დიპლომი ისტორიულ მეცნიერებებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. 

2005–2011 წლებში იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობდა ასისტენტ პროფესორად და პოლიტიკური მეცნიერებების დეპარტამენტსა და სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრში ასწავლიდა: შედარებით პოლიტიკას, გარდამავალი ხანის ეკონომიკას, კვლევის მეთოდებსა და გამოყენებით სტატისტიკას.

CRRC-ში მოსვლამდე კობა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ასევე საჯარო სამსახურში მუშაობდა. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს: ავტორიტარულ რეჟიმების, რეჟიმის ცვლილების ანალიზს და ამომრჩევლის ქცევას.

დავით სიჭინავა, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დოქტორი

კვლევების დირექტორი

დავით სიჭინავა CRRC-საქართველოსთან სხვადასხვა ფორმით 2009 წლიდან თანამშრომლობს. ამჟამად მისი მოვალეობა მონაცემებზე დაფუძნებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება, ასევე - გამოკითხვის და გეოგრაფიულ მონაცემთა სტატისტიკურ მოდელირებაა. დავითი საზოგადოებრივი გეოგრაფიის ბაკალავრის, მაგისტრისა და დოქტორის ხარისხს ფლობს, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (თსუ) მოიპოვა. ამასთან, იგი 2016 წლის შემოდგომის სემესტრში კოლორადოს უნივერსიტეტთან არსებული ქცევითი მეცნიერებების ინსტიტუტში, ფულბრაითის მკვლევრის სტატუსით იმყოფებოდა. CRRC-საქართველოში მუშაობის გარდა, იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორია.

დავითის კვლევითი ინტერესები პოლიტიკურ გეოგრაფიას, ურბანულ თეორიას, არჩევნების მოდელირებას და გეოინფორმაციული სისტემების სოციალურ მეცნიერებებში გამოყენების სხვადასხვა ასპექტებს მოიცავს. იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვლევის მეთოდების სხვადასხვა დონის კურსს კითხულობს. დავითი ასევე ხელმძღვანელობს თსუ-სა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მაგისტრატურის სტუდენტთაკველვით ნაშრომებს.

ქრისტინა ვაჭარაძე

პროგრამების დირექტორი
ქრისტინა ვაჭარაძე CRRC-საქართველოში 2006 წლიდან მუშაობს. თავდაპირველად მან მუშაობა პროგრამის მენეჯერის პოზიციაზე დაიწყო, 2009 წლიდან კი პროგრამების დირექტორი გახდა. ქრისტინა ხელმძღვანელობას უწევს სხვადასხვა კვლევით პროექტებს. ასევე, მონაწილეობას იღებს კითხვარის შედგენაში, თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევების ანალიზში.

ქრისტინას მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი დასავლეთ ევროპის ენებსა და ლიტერატურაში ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და მაგისტრის ხარისხი გენდერის კვლევებში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან (ბუდაპეშტი, უნგრეთი).

CRRC-ში მოსვლამდე იგი მუშაობდა სოროსის ფონდში აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამაში; სამოქალაქო განათლების პროგრამაში; კვლევით პროექტში. ასევე ასწავლიდა ახალ სკოლაში.

გიორგი ბაბუნაშვილი

პოლიტიკის უფროსი ანალიტიკოსი
გიორგი ბაბუნაშვილი CRRC-საქართველოში 2008 წლიდან მუშაობს. იგი მკვლევარია და მუშაობს რაოდენობრივ კვლევებში შერჩევის მომზადებაზე, მონაცემების გაწმენდაზე, კვლევითი ინსტრუმენტების მომზადებაზე, მონაცემების დამუშავებასა და ანალიზზე. იგი ამჟამად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტია შედარებით პოლიტიკაში. მას მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ასევე გავლილი აქვს შერჩევისა და სტატისტიკის კურსები მიჩიგანისა და ლუბლიანას უნივერსიტეტებში.

CRRC-ში მოსვლამდე გიორგი წამყვანი ასოცირებული მკვლევარის პოზიციაზე მუშაობდა საქართველოს საშუალო განათლების სისტემის რეფორმირებისა და გაძლიერების პროგრამის „ილია ჭავჭავაძე" შეფასების ჯგუფში; ასევე, მკვლევარ-ასისტენტი იყო საზოგადოების კვლევის ცენტრში და პროექტის ადმინისტრაციული ოფიცერი არასამთავრობო ორგანიზაციაში „ბიზნეს ლიგა".

გიორგის კვლევის ინტერესებში შედის პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკური ტრანსფორმაციის პროცესები პოსტ-საბჭოთა საზოგადოებებში.

თამარ ხოშტარია, სოციოლოგიის დოქტორი

უფროსი მკვლევარი
თამარ ხოშტარია CRRC-საქართველოში 2009 წლიდან მუშაობს. თავდაპირველად იგი ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის (JFP) მონაწილე იყო, შემდეგ კი მკვლევარი გახდა. ახლა იგი უფროსი მკვლევარია. თამარი ძირითადად მუშაობს კითხვარის შედგენაზე, მონაცემთა თვისებრივ და რაოდენობრივ ანალიზზე და მონაწილეობას იღებს კვლევითი პროექტების დაგეგმვაში.

თამუნას მიღებული აქვს დოქტორის ხარისხი სოციოლოგიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, სადაც ასწავლის რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდებს. მან ამავე უნივერსიტეტში მიიღო ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი სოციოლოგიაში. მაგისტრატურის დროს, ერთი წლის განმავლობაში სწავლობდა ჰუმბოლტის უნივერსიტეტში, ბერლინში, სადაც ჩაატარა თვისებრივი კვლევა ოჯახის სოციოლოგიაში.

CRRC-ში მოსვლამდე თამუნა ატარებდა კვლევებს სხვადასხვა ორგანიზაციისთვის, ძირითადად მარკეტინგული კვლევის განხრით. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს ახალგაზრდების ღირებულებებს, სოციალურ და რელიგიურ საკითხებს და კულტურათა შორის შედარებებს.

მარიამ კობალაძე

უფროსი მკვლევარი
მარიამ კობალაძე CRRC-საქართველოში 2009 წლიდან მუშაობს. თავდაპირველად იგი ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის (JFP) მონაწილე იყო, შემდეგ უმცროსი მკვლევარი და მკვლევარი გახდა. 2018-2020 წლებში კომუნიკაციის მენეჯერი იყო, 2021 წლიდან კი უფროსი მკვლევარი გახდა. მისი სამუშაო მოიცავს როგორც კომუნიკაციასთან დაკავშირებულ აქტივობებს (სოციალური მედია, ვებგვერდი, მედიასთან ურთიერთობა, საჯარო ღონისძიებები), ასევე კვლევის დაგეგმვას, განხორციელებასა და ანალიზს.

მარიამს მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ინგლისური ენის სწავლებაში და მაგისტრის ხარისხი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრიდან.

CRRC-ში მოსვლამდე იგი მუშაობდა საერთაშორისო დამკვირვებლების გრძელვადიან მისიაში 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ასევე, იყო ჟურნალისტი და შემდეგ აღმასრულებელი რედაქტორი ყოველკვირეულ ინგლისურენოვან გაზეთში. მარიამის კვლევითი ინტერესები მოიცავს მედიის გავლენას საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე, დეზინფორმაციას და დემოკრატიის განვითარებას გარდამავალი პერიოდის ქვეყნებში.

ანანო ყიფიანი

პოლიტიკის ანალიტიკოსი

ანანო ყიფიანმა CRRC-საქართველოში პოლიტიკის ანალიტიკოსის პოზიციაზე მუშაობა 2016 წელს დაიწყო. CRRC-ში მის ძირითად საქმიანობები ითვალისწინებს სამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან ინტერვიუების ჩატარება, ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების დამუშავება და მათზე დაყრდნობით ანალიტიკური დოკუმენტების მომზადება.


ანანომ 2016 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (აისეტი) და მოიპოვა სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი. მისი სამაგისტრო ნაშრომი იკვლევს „საკვების ხელმისაწვდომობის მდგომარეობას და მის კვლევის მეთოდოლოგიებს საქართველოში“. ანანოს აგრეთვე მინიჭებული აქვს კომპიუტერული მეცნიერებების ბაკალავრის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. CRRC-მდე, ანანო მუშაობდა USAID-ის საქართველოს სასოფლო სამეურნეო წარმომების ეფექტიანობის აღდგენის (REAP) პროექტზე და ასევე გახლავთ ორგანიზაცია „High Bird Solutions”-ის თანადამფუძნებელი, რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროებია სოფლის მეურნეობა და განვითარება.


მის კვლევით ინტერესებს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის სექტორი, სოციალური და განათლების სფეროები.

დასტინ გილბრეტი

არარეზიდენტი უფროსი მკვლევარი
დასტინი CRRC-საქართველოს 2014 წელს შემოუერთდა საერთაშორისო სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში. იგი კვლევის კონსულტანტად და საჯარო პოლიტიკის ანალიტიკოსად მუშაობდა, 2018 წლიდან 2022 წლამდე კი კვლევების დირექტორის მოადგილე იყო. ამჟამად დასტინი არარეზიდენტი უფროსი მკვლევარია.

CRRC-ში მუშაობის დაწყებამდე ის მუშაობდა ინგლისურის მასწავლებლად, შტატგარეშე ავტორად, რედაქტორად და მთარგმნელად, შემდეგ კი ტურიზმის გეოგრაფიის ლექტორად ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დასტინი ფლობს პოლიტიკური მეცნიერების მაგისტრის დიპლომს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან და ფილოსოფიის ბაკალავრის დიპლომს სკიდმორ კოლეჯიდან.

მის აკადემიურ ინტერესებს შორისაა პროგრამების შეფასების მეთოდოლოგია, კვაზი-ექსპერიმენტული კვლევის დიზაინი და პოლიტიკური კომუნიკაცია. დასტინი საუბრობს ინგლისურ და ქართულ ენებზე.

ეთო გაგუნაშვილი

მკვლევარი
ეთო გაგუნაშვილი CRRC-საქართველოში 2016 წლიდან მუშაობს. თავდაპირველად იგი ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის (JFP) მონაწილე იყო, შემდეგ უმცროსი მკვლევარი, ამჟამად კი მკვლევრის პოზიცია უკავია.

ეთო ძირითადად კითხვარის შედგენაზე, მონაცემთა თვისებრივ და რაოდენობრივ ანალიზზე მუშაობს. ამასთანავე, იგი ჩართულია ODK ფორმის შექმნის პროცესში და მონაწილეობს მონაცემთა შეგროვების მართვის პროცედურებში.

ეთო ფლობს ბაკალავრის ხარისხს სოციალური მეცნიერებების დარგში და მაგისტრის ხარისხს სოციოლოგიაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან (თსუ).

ელენე ერგეშიძე

მკვლევარი
ელენე ერგეშიძე CRRC-საქართველოში 2018 წლიდან მუშაობს. თავდაპირველად იგი ორგანიზაციას ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის (JFP) ფარგლებში შემოუერთდა.

ამჟამად ელენე მონაცემების თვისებრივ და რაოდენობრივ ანალიზზე მუშაობს. გარდა ამისა, ის ჩართულია მონაცემების შეგროვების მართვის პროცედურებში, ველის დაგეგმვასა და მომზადებაში. ის მუშაობს კვლევის ინსტრუმენტების შემუშავებაზე, ODK ფორმაში კითხვარების პროგრამირებასა და მონაცემთა ბაზების წმენდაზე.

ელენე ფლობს ბაკალავრის ხარისხს სოციოლოგიაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან (თსუ) და არის თსუ-სა და შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამის საჯარო მმართველობის მაგისტრი.

ელენეს კვლევითი ინტერესები მოიცავს საჯარო პოლიტიკის საკითხებს, თვითმმართველობის განვითარებასა და სამოქალაქო ჩართულობას.

მახარე აჭაიძე

მკვლევარი
მახარე აჭაიძე CRRC-საქართველოში 2018 წლიდან მუშაობს. იგი ორგანიზაციას ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამის ფარგლებში შეუერთდა.

მახარე ძირითადად თვისებრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა შეგროვებასა და ანალიზზე მუშაობს. მისი მოვალეობები მოიცავს: ველის მართვას, ODK კითხვარის ფორმების პროგრამირებასა და მონაცემთა ბაზის წმენდას. იგი, ასევე, აკაბადონებს ანგარიშებს და ქმნის ინფოგრაფიკებს, პოსტერებს და სხვა ვიზუალურ/პოლიგრაფიულ მასალას.

მახარე ფლობს ბაკალავრის ხარისხს სოციოლოგიაში და მაგისტრის ხარისხს კულტურისა და მედიის სოციოლოგიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. ამჟამად ის აგრძელებს დოქტორანტურაში სწავლას ამავე უნივერსიტეტის კულტურისა და მედიის სოციოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე.

მახარეს კვლევითი ინტერესები მოიცავს ეთნიკური იდენტობის, ნაციონალიზმისა და მიგრაციის საკითხებს.

ნინო ზუბაშვილი

მკვლევარი
ნინო ზუბაშვილი CRRC-საქართველოს 2020 წელს შემოუერთდა. ის ჩართულია როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი კვლევის დიზაინის შემუშავებაში, მონაცემთა ანალიზსა და ანგარიშების მომზადებაში, პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებაში.

წლების განმავლობაში, ნინო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის მუშაობდა კველვაზე, მონიტორინგსა და შეფასებაზე, პოლიტიკის ანალიზსა და განვითარების პროგრამებზე ისეთი საკითხების გარშემო, როგორებიცაა სამოქალაქო განვითარება, სამშვიდობო პროცესები, ახალგაზრდები და მოხალისეობა, გენდერი და მიგრაცია. გასულ წლებში მას ასევე CRRC-საქართველოს გუნდთან მუშაობის გამოცდილება აქვს სხვადასხვა პოზიციაზე. ნინო ფლობს განვითარების კვლევების მაგისტრის ხარისხს ლუნდის უნივერსიტეტიდან, პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრის ხარისხს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და ევროპისმცოდენობის ბაკალავრის ხარისხს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.

მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს სამოქალაქო განვითარების საკითხებს, დამოკიდებულებების გავლენას უმცირესობების ინტეგრაციასა და სამშვიდობო პროცესებზე, ისევე, როგორც მეთოდოლოგიურ საკითხებს სოციალურ მეცნიერებებში.

გივი სილაგაძე

მკვლევარი

გივი სილაგაძე CRRC-საქართველოს გუნდს 2021 წელს შეუერთდა. წარსულში იგი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტში მუშაობდა პოლიტიკის უმცროსი ანალიტიკოსის პოზიციაზე. CRRC-საქართველოში გივის ძირითადი საქმიანობა დაკავშირებულია რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევასა და ანალიზთან.

გივი ფლობს პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან, მაგისტრის ხარისხს დიპლომატიასა და საერთაშორისო პოლიტიკაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. პოლიტიკის მეცნიერებაში მაგისტრის ხარისხთან ერთად, გივიმ ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში სპეციალიზება გაიარა სოციალურ ანალიზსა და პოლიტიკური კვლევის მეთოდოლოგიაში.


მისი კვლევითი ინტერესები ეხება დემოკრატიზაციას და მის გამოწვევებს, პარტიებსა და პარტიულ სისტემებს და პოლიტიკური კვლევის მეთოდოლოგიას.

თინათინ ბანძელაძე

მკვლევარი

თინათინ ბანძელაძე გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის დოქტორია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დოქტორანტურის საფეხურზე გაცვლითი პროგრამით სწავლობდა კორუნას უნივერსიტეტში, ესპანეთში. ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ის არის მოწვეული ლექტორი თსუ-სა და საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტურში (ჯიპა), ასევე იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრენერი. 2015 წლიდან მუშაობდა სამართალდამცავ სისტემაში, მათ შორის ფსიქოლოგთა განყოფილების უფროსის პოზიციაზე, სადაც მისი საქმიანობა დაკავშირებული იყო ფსიქოლოგიური კვლევისა და შეფასების განხორციელებასთან, იურიდიული ფსიქოლოგიის მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნასთან, ასევე კანონთან კონტაქტში მყოფ არასრულწლოვნებთან დაკავშირებულ საგამოძებო მოქმედებებში ჩართულობასთან.


მისი კვლევითი ინტერესი მოიცავს დევიაციის ფსიქოსოციალურ ფაქტორებთან, სამართლებრივ კულტურასა და სოციალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

სალომე დოლიძე

მკვლევარი
სალომე დოლიძეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის მაგისტრის ხარისხი და კვლევითი საქმიანობის 5-ზე მეტი წლის გამოცდილება აქვს. სალომეს კვლევითი ინტერესები მოიცავს საჯარო პოლიტიკის, ორგანიზაციული განვითარების, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხებს. კვლევითი საქმიანობის გარდა, სალომეს საჯარო და არასამთავრობო სექტორში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს. ის აქტიურად მონაწილეობდა საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში, ეწეოდა ანალიტიკურ საქმიანობას, მუშაობდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემებზე და ასევე, ჩართული იყო დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციისა და კოორდინაციის პროცესში, თანამშრომლობდა ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთობლივი პროექტების შემუშავებასა და განხორციელების საკითხებზე.

ქეთი ჯაფარიძე

ოპერაციების მენეჯერი
ქეთი ჯაფარიძე CRRC-საქართველოში 2006 წლიდან მუშაობს და ორგანიზაციის ყველა პროექტის განხორციელების ორგანიზაციულ მხარეს უზრუნველყოფს. CRRC-ში მუშაობის დაწყებამდე ქეთი 2002 წლიდან მოღვაწეობდა CRS (Catholic Relief Services) წარმომადგენლობით ოფისში ადმინისტრაციულ-პროგრამულ ასისტენტად საქართველოში. მანამდე კი ფილიპ მორის მენეჯმენტ სერვისის წარმომადგენლობით ოფისში პირველი მდივანი, მოგვიანებით კი ადმინისტრაციული ასისტენტი იყო. დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელზა ნარიმანიშვილი

ადმინისტრაციულ-ფინანსური მენეჯერი

ელზა ნარიმანიშვილი CRRC-ში მუშაობს 2013 წლიდან. CRRC-ში მოსვლამდე იგი მუშაობდა „გადავარჩინოთ ბავშვები“-ის საქართველოს ოფისში ფინანსური მენეჯერის თამანდებობაზე. მიღებული აქვს ათწლიანი გამოცდილება ორგანიზაციის ფინანსურ მენეჯმენტსა და მართვაში.

დამთავრებული აქვს ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი რაშიც მინიჭებული აქვს მაგისტრის ხარისხი. ფლობს ამავე უნივერსიტეტის დიპლომს ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში.


გავლილი აქვს საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფ)-ის სერთიფიცირებული კურსი:-საერთაშორისო ბუღალტრული სტანდარტები და საგადასახადო სისტემა.   


პროფესიული განვითარებსი მიზნით, ასევე გავლილი აქვს სხვადასხვა ტრეინინგები, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.

ნინო სტავრიდი

კომუნიკაციების და განვითარების ოფიცერი

კომუნიკაციების და განვითარფების ოფიცრად მუშაობს 2014 წლიდან. მანამდე იყო EPF/CRRC  ქსელის აღმასრულებელი მდივანი და EPF-ის პრეზიდენტის თანაშემწე. ნინო რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდა  საბერძნეთის საელჩოში, რის შემდეგაც მუშაობდა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების  საერთაშორისო დეპარტამენდის ხელმძღვანელად.


ნინოს მიღებული აქვს ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი თანამედროვე ბერძნული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტის კვალიფიკაციით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ სწავლობდა საბერძნეთში და კვიპროსზე. ნინოს ასევე მიღებული აქვს სოციალური მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ნინოს სამაგისტრო თემა ეხება მედიის როლს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში.