უკან

კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)
თარიღი: აპრილი 2008 - დეკემბერი 2017
პროექტის მიზანი: საქართველოში ამომრჩეველთა დამოკიდებულების შესწავლა საარჩევნო პროცესის მიმართ და  მიმდინარე პოლიტიკური მიმართულებების ანალიზი.
კვლევის დიზაინი: წარმომადგენლობითი (რეპრეზენტატული) გამოკითხვა ქვეყნის მასშტაბით; კომპლექსური (სტრატიფიცირებული და კლასტერული) შერჩევა.
მასალები:         აპრილი 2015 - ეროვნული საკითხები        აპრილი 2015 - რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება
 • ტალღა 19, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა საქართველოში:
        ოქტომბერი 2014 - ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა საქართველოში
 • ტალღა 18, გამოკითხვა არჩევნების შემდეგ: 
       აგვისტო 2014 - ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები აგვისტო 2014 - რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება
 • ტალღა 17, წინასაარჩევნო გამოკითხვა: 
      აპრილი 2014 - ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები აპრილი 2014 - რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება
 • ტალღა 16, გამოკითხვა არჩევნების შემდეგ: 
      ნოემბერი 2013 - ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები ნოემბერი 2013 - რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება
 • ტალღა 15, წინასაარჩევნო გამოკითხვა:  
      სექტემბერი 2013 - ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები სექტემბერი 2013 - რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება
 • ტალღა 14
      ივნისი 2013 - ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები ივნისი 2013 - რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება
 • ტალღა 13
      მარტი 2013 - ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები მარტი 2013 - რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება
 • ტალღა 12, გამოკითხვა არჩევნების შემდეგ: 
      ნოემბერი 2012 - ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები ნოემბერი 2012 - რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება
 • ტალღა 11, წინასაარჩევნო გამოკითხვა: 
      აგვისტო 2012 - ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები აგვისტო 2012 - რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება
 • ტალღა 10: 
      ივნისი 2012 - ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები ივნისი 2012 - რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება
 • ტალღა 6, გამოკითხვა არჩევნების შემდეგ: ივნისი 2010
 • ტალღა 5, წინასაარჩევნო გამოკითხვა: აპრილი 2010
 • ტალღა 4, ნოემბერი 2009

 • ტალღა 3, ნოემბერი 2008

 • ტალღა 2, გამოკითხვა არჩევნების შემდეგ, ივლისი 2008

 • ტალღა 1, წინასაარჩევნო გამოკითხვა, აპრილი 2008