უკან

საქართველოში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული დებატებისა და სამართლიანი არჩევნების მხარდაჭერა

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: დემოკრატიის ეროვნული ფონდი (NED)
თარიღი: ოქტომბერი 2019 - იანვარი 2022
პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავს 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის საფუძვლიანი დებატებისა და კონკურენტუნარიანი, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მხარდაჭერას საქართველოში.
კვლევის დიზაინი: თბილისის მოსახლეობის წარმომადგენლობითი გამოკითხვა, საველე ექსპერიმენტი თბილისში.
მასალები: ანგარიში ინგლისურ ენაზე - A Policy Agenda for Tbilisi: What Voters Want.
ანგარიში ინგლისურ ენაზე - Attempting to Discourage Electoral Malfeasance in Georgia: The Results of a Randomized Control Trial