უკან

მოსახლეობის აზრი საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებით საქართველოში

ქვეყანა: საქართველო
დონორი: საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო (TI - Georgia)
თარიღი: ოქტომბერი 2013 - ოქტომბერი 2013
პროექტის მიზანი: ინფორმაციის შეგროვება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა მოსახლეობის მიერ სადაზღვევო პროგრამების გამოყენება; დამოკიდებულება შემოტანილი მედიკამენტების მიმართ, ეს-ემ-ეს შეტყობინებით მიღებული სარეკლამო რგოლები; მას-მედია და პოლიტიკა; დამოკიდებულება პარლამენტის და თვითმმართველობის მიმართ;ასევე კორუქციის აღქმა.
კვლევის დიზაინი: გამოკითხვა ჩატარდა პლანშეტური კომპიუტერების გამოყენებით. 2 საფეხურიანი კლასტერული შერჩევა. 1918 ჩატარებული ინტერვიუ. კვლევის შედეგები წარმომადგენლობითია საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობისთვის, გარდა ეთნიკური უმცირესობებისა და მოსახლეობის იმ ნაწილისა, რომელიც ცხოვრობს კონფლიქტურ ზონებში (აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი).
მასალები: მონაცემთა ბაზა, სიხშირეების ცხრილები.