სიახლეები

CRRC-საქართველოს განცხადება საქართველოში კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებასთან დაკავშირებული ქმედებების შესახებ

საქართველოში კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების რისკების გამო, CRRC-საქართველო პასუხისმგებლობას გრძნობს საკუთარი თანამშრომლებისა და საზოგადოების წინაშე და გარკვეული ვადით აჩერებს მონაცემების შეგროვებას პირისპირ ინტერვიუირების გზით.
ვრცლად

Call for poster presentations at CRRC’s 6th Annual Conference

Under the auspices of its annual conference, CRRC is sponsoring a poster presentation session for advanced masters and doctoral students. Posters are simple but accessible way of presenting your research to a wider audience. They allow quick yet powerful dissemination opportunities for your research, and get you an immediate feedback from the participants. 

ვრცლად

2019 წლის კავკასიის ბარომეტრი საქართველოსთვის უკვე ხელმისაწვდომია

2020 წლის 30 იანვარს, „CRRC-საქართველომ“ გამოაქვეყნა კავკასიის ბარომეტრის კვლევის 2019 წლის გამოკითხვის შედეგები საქართველოსთვის. „კავკასიის ბარომეტრი“ ფართომასშტაბიანი საჯაროდ ხელმისაწვდომი შინამეურნეობების გამოკითხვაა, რომლის მიზანია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ოჯახების ეკონომიკურ ქცევასა და სოციალურ შეხედულებებზე სანდო და ერთმანეთთან შესადარი მონაცემების შეგროვება. 2008 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით, გამოკითხვა რეგიონის სამივე ქვეყანას: საქართველოს, სომხეთსადა აზერბაიჯანს მოიცავდა. ხოლო 2015-დან 2019 წლის ჩათვლით, კვლევა მხოლოდ საქართველოსა და სომხეთში ტარდება.
ვრცლად

The 6th Annual CRRC Conference | June 26-27, Tbilisi, Georgia

Call for proposals: The 6th Annual CRRC Conference "Coming together and growing apart: A decade of transformation in the South Caucasus"

Place and date: June 26-27, Tbilisi, Georgia

The Caucasus Research Resource Centers (CRRC) seek proposals for the 6th Annual CRRC Conference, and welcomes proposals for (a) thematic panels and (b) methodological seminars. For our thematic panels, we invite panel and paper proposals investigating the deep sociopolitical, cultural, and economic changes occurring in the South Caucasus through a comparative, empirical lens. We welcome quality scholarly contributions from emerging and established academics exploring the following broad themes: Conflicts, displacement, and reconciliation; Culture, values, and identity; Economic development, energy, and mobility; Politics, power, and democracy; Urban development and environmental issues; Civil society and activism.

ვრცლად