საერთაშორისო სტაჟირების პროგრამა

Type: Internship/Fellowship Program

Compensation: Small stipend that may contribute to housing or food; we encourage candidates to seek outside funding; help finding housing provided

Start: Rolling

Application Deadline: Rolling

Openings: 2-4

Location(s): Tbilisi, Georgia

Duration/Hours: at least 10 weeks; 4 days, 32 hours/week


Qualifications


Eligibility: Applicants must have a strong interest and background in the social sciences (policy-related or think tank experience is a benefit); have completed two years of college course work by the time the internship begins (graduate students are highly encouraged to apply); be familiar with Microsoft programs (knowledge of statistical programs such as SPSS or Stata is desirable); have well-developed communication, teamwork and organizational skills; take initiative and work independently with little supervision; and be able to work in a complex environment in developing countries. Knowledge of Russian or a local language (Armenian, Azerbaijani, and Georgian) and experience in the NIS region is a plus. Candidates who have their own research agenda will be given priority. Applicants must be willing to commit to the internship for a minimum of 10 weeks. 

Description

In addition to its core activities, CRRC has a burgeoning number of research projects in which interns in the past have played a pivotal role. Duties may include but are not limited to conducting research (including interviewing local officials and community members and helping manage the questionnaire design process) and helping local researchers publish their findings; organizing social science trainings; updating CRRC's English language materials; preparing outreach materials; updating and managing databases; and organizing special events and conferences. There is also the opportunity to establish long-term cooperation with local researchers and policymakers, as well as learn Russian and/or a local language and conduct research during the course of the internship.

How to Apply

Your application should include a scanned copy of your transcript, a resume including three references, a short writing sample in English and a cover letter explaining why this position is of interest.

Contact Information


CRRC Georgia: Tamuna Khoshtaria, Email: tamuna@crrccenters.org 

 GO

ზაქარი ფაბოსი

ზაქარი ფაბოსმა ბაკალავრის საფეხური რუზველტის უნივერსიტეტში დაასრულა საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით, მაგისტრის ხარისხი კი ილინოისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან მიიღო ანთროპოლოგიაში. CRRC-საქართველოში მოსვლამდე ზაქარი საქართველოში მშვიდობის კორპუსის მოხალისედ მუშაობდა. იგი სამხრეთ კავკასიაში ამერიულ კვლევითი ინსტიტუტის (ARISC) კოლაბორაციული მემკვიდრეობის მართვის პროგრამის სტაჟიორი იყო და კახეთის რეგიონში კულტურის შენარჩუნების საკითხებზე მუშაობდა. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს: მემკვიდრეობას, მეხსიერებას, ადგილისა და სივრცის ტრანსფორმაციასა და მის გავლენას იდენტობასა და კულტურულ გამოხატულებაზე კავკასიაში.

ზაკ ვაისი

ზაკს მიღებული აქვს ბაკალავრის ორმაგი ხარისხი პოლიტიკური მეცნიერებისა და რუსეთისა და ევრაზიის კვლევების მიმართულებით კოლორადოს კოლეჯიდან, სადაც მისი კვლევის ფოკუსი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა იყო. CRRC-საქართველოში მუშაობის დაწყებამდე ზაკი ერთი სემესტრის განმავლობაში თბილისში სწავლობდა პოსტ-საბჭოთა პოლიტიკასა და რუსულ ენას. მას ასევე ჩატარებული აქვს კვლევები შიდა პოლიტიკისა და საგარეო ურთიერთობების შესახებ ყირგიზეთში, ალბანეთსა და მონტენეგროში. მისი კვლევითი ინტერესები საჯარო პოლიტიკას, საგარეო დახმარებასა და დიპლომატიას მოიცავს.