დაფინანსება

დაფინანსების
წელი
დამფინანსებელი
(დონორი , კლიენტი, პარტნიორი)
ჯილდო
დაფინანსების თანხა
პროექტი
 
2018
G4G/USAID $26,627 ბიზნეს ორგანიზაციების შეხედულებების კვლევა

ზემოთ