დაფინანსება

დაფინანსების
წელი
დამფინანსებელი
(დონორი , კლიენტი, პარტნიორი)
ჯილდო
დაფინანსების თანხა
პროექტი
 
2018
ევროკავშირი $70,037.00 სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა (FAIR)

ზემოთ