უკან
ორშაბათი | 28 ნოემბერი, 2016

Georgians and other ethnic groups: understanding (in)tolerance (Part 1)

Overall, the population of Georgia reports supporting inter-ethnic business relations. Yet, CRRC’s Caucasus Barometer (CB) longitudinal data show this support is declining. In 2015, Georgians were less likely to report approval of doing business with representatives of all ethnicities asked about than they were in 2009. Interestingly, only (dis)approval of doing business with Russians did not change. These trends are presented in this blog post.

While there is a general downward trend in approval of doing business with non-Georgians between 2009 and 2015, the largest drops were observed between 2009 and 2010 and then between 2013 and 2015. In 2015, the highest level of approval was for doing business with Russians (76%, discussed below separately) and Americans (72%). The lowest reported level of approval was for doing business with Kurds (55%). The relative positions of different ethnicities have been largely stable over time.

Note: Only the shares of ethnic Georgians answering “Approve” are shown on this chart. CB was not conducted in 2014.

CB survey results show that Georgians’ support for doing business with other Caucasians is also declining. In 2015, the highest reported level of approval of doing business with other Caucasian groups was with Abkhazians (69%), while the lowest was with Armenians (60%). Both of these levels of approval are much lower than in 2009. The biggest drops between 2009 and 2015 are in approval of doing business with Azerbaijanis and Armenians, which declined by 15 and 17 percentage points, respectively.


 


Note: Only the shares of ethnic Georgians answering “Approve” are shown in this chart. CB was not conducted in 2014.
 

At the same time, clearly stated disapproval of doing business with all the above ethnicities is increasing. In other words, an active substitution of disapproval for approval is observed.

Of the ethnicities CB asked about, only (dis)approval of doing business with Russians has been steady between 2009 and 2015, exhibiting only minor fluctuations.

 

 
 

The decrease in approval and increase in disapproval of Georgians doing business with other ethnicities over the past six years is considerable. Except Russians, approval of doing business with even the most liked ethnicities CB asked about is declining. In addition, data measuring (dis)approval of doing business with GreeksItalians, and Iranians, which only exists for some years, also shows a decline in approval over time. Importantly, the rates of approval for doing business with non-Georgians are already systematically higher than rates of approval for Georgian women marrying non-Georgians.

Explore more about attitudes towards non-Georgians in Georgia here.
29.12.2014 | ორშაბათი

Georgia in a turbulent world: 2014 in review

Calling 2014 turbulent for the world seems almost euphemistic. The world witnessed renewed Russian revanchism with the war in Ukraine and annexation of Crimea, the emergence of a highly successful militant Islamic organization, Islamic State in Syria and Iraq, and the persistently tense situation in Israel erupted into another war between Israelis and Palestinians.
28.11.2016 | ორშაბათი

Georgians and other ethnic groups: understanding (in)tolerance

From the events of May 17th, 2013 when Orthodox priests and their supporters attacked demonstrators at an International Day Against Homophobia rally, to more recently when “sausage-wielding nationalists” attacked a vegan café in Tbilisi, various forms of intolerance have put Georgia into headlines internationally in recent years.
22.01.2018 | ორშაბათი

What are young people’s values and how are these different from older generations’ values in Georgia?

As Georgian society is going through social and cultural changes, it is important to understand people’s beliefs and values. Comparing the values of young people to those of the older generations is also important. This blog post summarizes the findings of a study that examined the values of young people aged 18 to 25, and analysed how these values are different from the values of older people in Georgia, based on both quantitative (World Values Survey, 2014) and qualitative data (40 in-depth interviews conducted in 2016). The study looked at values, perceptions, attitudes and tolerance towards different minority groups in Georgia. It concludes that in many cases, the younger generation shares more modern views and values, while the older generations are more inclined to support traditional values and hold conservative points of view.
09.04.2018 | ორშაბათი

People in Georgia approve of doing business with Russians, despite interstate hostility

In the 2017 wave of CRRC’s Caucasus Barometer survey, 40% of the population of Georgia named Russia as the main enemy of the country.  Turkey and the United States garnered the second highest share of responses with 3% each.  Yet, no particular animosity towards ethnic Russians is observed in answers to a question about people’s (dis)approval of individuals of their ethnicity doing business with Russians. This blog post examines how answers differ by people’s opinions about whether or not Russia is the main enemy of Georgia.
28.01.2019 | ორშაბათი

Georgians have more negative attitudes towards the Chinese than other foreigners in Georgia

Georgia is often famed for its hospitality. While the country is more tolerant of other ethnicities, relative to Armenia and Azerbaijan, it has also experienced a rise in nationalist rhetoric and movements in recent years. A number of incidents have also taken place, with hate crime directed towards immigrants and religious and ethnic minorities. This blog post looks at attitudes towards different migrant groups based on a survey experiment in the Caucasus Barometer 2017 survey.
28.10.2020 | ოთხშაბათი

გახდნენ თუ არა ქართველები და სომხები უფრო მეტად ტოლერანტულები სხვა ეროვნების წარმომადგენლების მიმართ?

საქართველოსა და სომხეთში 2009 და 2019 წელს ჩატარებულ კვლევებში მოსახლეობას ეკითხებოდნენ, მოიწონებდნენ თუ არა საქმიან ურთიერთობას და ქორწინებას 12 სხვა ეროვნების წარმომადგენელთან. საინტერესოა, რა გამოავლინა კვლევამ. არიან თუ არა ქართველები და სომხები მეტად ტოლერანტულები სხვა ეროვნების წარმომადგენლების მიმართ?


კავკასიის ბარომეტრის“ მონაცემების მიხედვით, ქართველები და სომხები უფრო ტოლერანტული არიან სხვა ეროვნების წარმომადგენლებთან საქმიანი ურთიერთობის ქონის მიმართ და საკმაოდ მკაცრი, თუკი საქმე სხვა ეროვნების ადამიანთან ქორწინებას ეხება.

25.05.2021 | სამშაბათი

Past wars have taught Georgians both to fear and be tolerant of minorities

Since the beginning of the 1990s, Georgia has gone through a number of ethnic conflicts that have not been resolved to this day. Given that Georgia has always been a multi-ethnic country, and the traumatic experience of unresolved conflicts, attitudes towards ethnic minorities matter. Recently released data from the Future of Georgia Survey looks at links between Georgia’s conflicts and the Georgian public’s attitudes towards ethnic minorities.

The data suggests that although the wars have led many in Georgia to see a potential threat of ethnic minorities to the country’s security, people are also conscious of the need for tolerance.

18.05.2021 | სამშაბათი

Do Georgians harbour Ethnonationalist sentiments?

The social and political integration of ethnic minorities remains a challenge for the long-term democratic development of Georgia. But could ethnonationalist sentiments be hindering such integration?


Considering that 
one in seven Georgian citizens is of non-Georgian ethnic descent, ethnonationalism has the potential to estrange significant sections of society, presenting barriers to social cohesion and stability. 


Although the failure to address this problem can be partially attributed to government and political institutions, the public’s attitudes and beliefs also likely serve as an impediment.