სიახლეები

From the Executive Committee of the Eurasia Partnership Foundations, the Europe Foundation and the Caucasus Research Resource Centers

From the Executive Committee of the Eurasia Partnership Foundations, the Europe Foundation and the Caucasus Research Resource Centers

Roy Southworth, our dear friend and colleague, died on July 23rd in California from cancer.

About a dozen years ago Roy volunteered to be the founding chair of the Eurasia Partnership Foundation. The organization emerged from Eurasia Foundation’s work in the South Caucasus and is dedicated to enhancing the prosperity of the citizens of those nations and deepening mutually beneficial connections within the region and beyond. To this task Roy committed his extraordinary professional capabilities and networks 
ვრცლად

ანალიტიკოსის ვაკანსია CRRC-ში

CRRC-საქართველო ეძებს ანალიტიკოსს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს CRRC-საქართველოს კვლევითი პროდუქტების დაგეგმვაში, განხორციელებასა და ანალიზში. ესაა სრულგანაკვეთიანი სამუშაო, რომელიც კვირაში 40 საათს მოიცავს და მინიმუმ ორი წლის თანამშრომლობას მოიაზრებს.

მოთხოვნები: 
  • მაგისტრის ან უფრო მაღალი სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის, საჯარო პოლიტიკის, სოციოლოგიის, ფსიქოლოგიის, განათლების ან სოციალური მეცნიერების სხვა სფეროში; 
  • მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის პროგრამების და/ან მონაცემების თვისებრივი ანალიზის პროგრამების ცოდნა (მაგ.: R; Stata; SPSS; Python; ან CAQDAS პროგრამები, როგორებიცაა NVIVO, MaxQDA);
  • მინიმუმ სამი წლის გამოცდილება სოციალური მეცნიერებების სფეროს კვლევებში.
ვრცლად

კავკასიის ბარომეტრის ამბები

"შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან, რათა გარკვეული დროის მანძილზე სხვა ქვეყანაში გეცხოვრათ?" კავკასიის ბარომეტრი 2017-ის მიხედვით, საქართველოს სრულწლოვანი მოსახლეობის ნახევარზე მეტმა (55%) ამ კითხვას დადებითად უპასუხა.

ვრცლად

Data Bites | September 2018

The September issue of CRRC's Data Bites newsletter is out.
Read about most popular blog posts of CRRC, media coverage and launch of new surveys in the September 2018 issue of CRRC's monthly newsletter.
ვრცლად