სიახლეები

ანალიტიკოსის ვაკანსია CRRC-ში

CRRC-საქართველო ეძებს ანალიტიკოსს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს CRRC-საქართველოს კვლევითი პროდუქტების დაგეგმვაში, განხორციელებასა და ანალიზში. ესაა სრულგანაკვეთიანი სამუშაო, რომელიც კვირაში 40 საათს მოიცავს და მინიმუმ ორი წლის თანამშრომლობას მოიაზრებს.

მოთხოვნები: 
  • მაგისტრის ან უფრო მაღალი სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის, საჯარო პოლიტიკის, სოციოლოგიის, ფსიქოლოგიის, განათლების ან სოციალური მეცნიერების სხვა სფეროში; 
  • მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის პროგრამების და/ან მონაცემების თვისებრივი ანალიზის პროგრამების ცოდნა (მაგ.: R; Stata; SPSS; Python; ან CAQDAS პროგრამები, როგორებიცაა NVIVO, MaxQDA);
  • მინიმუმ სამი წლის გამოცდილება სოციალური მეცნიერებების სფეროს კვლევებში.
ვრცლად

კავკასიის ბარომეტრის ამბები

"შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან, რათა გარკვეული დროის მანძილზე სხვა ქვეყანაში გეცხოვრათ?" კავკასიის ბარომეტრი 2017-ის მიხედვით, საქართველოს სრულწლოვანი მოსახლეობის ნახევარზე მეტმა (55%) ამ კითხვას დადებითად უპასუხა.

ვრცლად

Data Bites | September 2018

The September issue of CRRC's Data Bites newsletter is out.
Read about most popular blog posts of CRRC, media coverage and launch of new surveys in the September 2018 issue of CRRC's monthly newsletter.
ვრცლად

Post-Hoc Blocking for Quasi-Experimental Impact Evaluation: An example from the Impact Evaluation of the Agricultural Support Program in Georgia

On Wednesday, March 21, at 18:30 Dustin Gilbreath will give a talk impact evaluation in agriculture: "Post-Hoc Blocking for Quasi-Experimental Impact Evaluation: An example from the Impact Evaluation of the Agricultural Support Program in Georgia". This is the fourth talk of the Spring 2018 Works-in-Progress series. In this talk, Dustin proposes a post-hoc, quasi-experimental blocking process using the genetic matching algorithm as a tool that aims to recreate the conditions of random assignment for community level interventions. He argues that this method should better approximate the conditions of a randomized control trial than using matching at the individual level alone.
ვრცლად
123