სიახლეები

The 6th Annual CRRC Conference | June 26-27, Tbilisi, Georgia

Call for proposals: The 6th Annual CRRC Conference "Coming together and growing apart: A decade of transformation in the South Caucasus"

Place and date: June 26-27, Tbilisi, Georgia

The Caucasus Research Resource Centers (CRRC) seek proposals for the 6th Annual CRRC Conference, and welcomes proposals for (a) thematic panels and (b) methodological seminars. For our thematic panels, we invite panel and paper proposals investigating the deep sociopolitical, cultural, and economic changes occurring in the South Caucasus through a comparative, empirical lens. We welcome quality scholarly contributions from emerging and established academics exploring the following broad themes: Conflicts, displacement, and reconciliation; Culture, values, and identity; Economic development, energy, and mobility; Politics, power, and democracy; Urban development and environmental issues; Civil society and activism.

ვრცლად

CRRC საქართველომ ომნიბუს გამოკითხვისთვის კითხვების მიღება დაიწყო

2019 წლის დეკემბერში CRRC-საქართველო ომნიბუს გამოკითხვას ატარებს. წინა ომნიბუს გამოკითხვა მოიცავდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისა (IOM) და ჰარვარდის მკვლევრების შეკითხვებს.

ვიწვევთ ორგანიზაციებსა თუ კერძო პირებს, ვინც დაინტერესებულია გამოკითხვაში კითხვების ჩამატებით, დაგვიკავშირდნენ და მოგვაწოდონ შეკითხვები 15 ნოემბრამდე.
ვრცლად

From the Executive Committee of the Eurasia Partnership Foundations, the Europe Foundation and the Caucasus Research Resource Centers

From the Executive Committee of the Eurasia Partnership Foundations, the Europe Foundation and the Caucasus Research Resource Centers

Roy Southworth, our dear friend and colleague, died on July 23rd in California from cancer.

About a dozen years ago Roy volunteered to be the founding chair of the Eurasia Partnership Foundation. The organization emerged from Eurasia Foundation’s work in the South Caucasus and is dedicated to enhancing the prosperity of the citizens of those nations and deepening mutually beneficial connections within the region and beyond. To this task Roy committed his extraordinary professional capabilities and networks 
ვრცლად

ანალიტიკოსის ვაკანსია CRRC-ში

CRRC-საქართველო ეძებს ანალიტიკოსს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს CRRC-საქართველოს კვლევითი პროდუქტების დაგეგმვაში, განხორციელებასა და ანალიზში. ესაა სრულგანაკვეთიანი სამუშაო, რომელიც კვირაში 40 საათს მოიცავს და მინიმუმ ორი წლის თანამშრომლობას მოიაზრებს.

მოთხოვნები: 
  • მაგისტრის ან უფრო მაღალი სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის, საჯარო პოლიტიკის, სოციოლოგიის, ფსიქოლოგიის, განათლების ან სოციალური მეცნიერების სხვა სფეროში; 
  • მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის პროგრამების და/ან მონაცემების თვისებრივი ანალიზის პროგრამების ცოდნა (მაგ.: R; Stata; SPSS; Python; ან CAQDAS პროგრამები, როგორებიცაა NVIVO, MaxQDA);
  • მინიმუმ სამი წლის გამოცდილება სოციალური მეცნიერებების სფეროს კვლევებში.
ვრცლად
123