დაფინანსება

დაფინანსების
წელი
დამფინანსებელი
(დონორი , კლიენტი, პარტნიორი)
ჯილდო
დაფინანსების თანხა
პროექტი
 
2018
Mercy Corps $15,029.00 ხორცისა და რძის პროდუქტების მომხმარებელთა შეხედულებები

ზემოთ