დაფინანსება

დაფინანსების
წელი
დამფინანსებელი
(დონორი , კლიენტი, პარტნიორი)
ჯილდო
დაფინანსების თანხა
პროექტი
 
2011
EWMI JILEP (Research Component) $564,000.00 საზოგადოების დამოკიდებულება მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ საქართველოში (JILEP)

ზემოთ