დაფინანსება

დაფინანსების
წელი
დამფინანსებელი
(დონორი , კლიენტი, პარტნიორი)
ჯილდო
დაფინანსების თანხა
პროექტი
 
2016
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) $96,987.00 IFAD-ის სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერი პროგრამის გავლენის შეფასება
2016
ევროკომისია (EC) $74,781.00 Future of EU - Turkey Relations. Mapping Dynamics and Testing Scenarios - FEUTURE
2016
ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში $16,888.00 არჩევნების გაყალბების დადგენა მონაცემთა ანალიზის მეშვეობით (DEFDA)
2016
მსოფლიო ბანკი $47,114.00 ქვეყნის სოციალური ანალიზი
2016
დელოიტი $39,010.00 კვლევა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
2016
EWMI - ACCESS $49,330.00 უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობები მგზავრებისთვის (STOP)
2016
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო $24,705.00 მოსახლეობის აზრი საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებით საქართველოში
2015
მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის $20,860.00 ენერგიის და წყლის მოხმარების კვლევა ორგანიზაციებში
2015
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი - NORC ჩიკაგოს უნივერსიტეტი $253,169.00 განათლება დემოკრატიისთვის: სამოქალაქო განათლების შეფასება საქართველოში
2015
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF) $6,919.00 სურსათის უვნებლობა საქართველოში: პრობლემები, ხარვეზები და განსხვავებული პერსპექტივები
2015
Civil Society Institute $4,500.00 მოხალისეობა განვითარებისთვის - მოხალისეობის ხელშეწყობა და წახალისება ქართველ სტუდენტებში
2015
ევროპის ფონდი (EPF) $20,723.00 ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (ტალღა 4)
2015
ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა (NATO-PDP) $20,864.00 საჯარო სამსახურის რეფორმის მიმართ დამოკიდებულების შესწავლა
2015
დელოიტი $20,000.00 გამოკითხვა გადასახადების და შემოსავლების სამსახურის შესახებ
2015
ევროპის ფონდი (EPF) $29,624.00 ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (ტალღა 4)
2015
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო $23,635.00 MCG_ის გავლენის შეფასება - მონაცემთა ვალიდაციის კვლევა, ტალღა 3
მეტის ჩვენება

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

IFAD-ის სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერი პროგრამის გავლენის შეფასება

$96,987.00

2016

ევროკომისია (EC)

Future of EU - Turkey Relations. Mapping Dynamics and Testing Scenarios - FEUTURE

$74,781.00

2016

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში

არჩევნების გაყალბების დადგენა მონაცემთა ანალიზის მეშვეობით (DEFDA)

$16,888.00

2016

მსოფლიო ბანკი

ქვეყნის სოციალური ანალიზი

$47,114.00

2016

დელოიტი

კვლევა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

$39,010.00

2016

EWMI - ACCESS

უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობები მგზავრებისთვის (STOP)

$49,330.00

2016

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო

მოსახლეობის აზრი საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებით საქართველოში

$24,705.00

2016

მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის

ენერგიის და წყლის მოხმარების კვლევა ორგანიზაციებში

$20,860.00

2015

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი - NORC ჩიკაგოს უნივერსიტეტი

განათლება დემოკრატიისთვის: სამოქალაქო განათლების შეფასება საქართველოში

$253,169.00

2015

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF)

სურსათის უვნებლობა საქართველოში: პრობლემები, ხარვეზები და განსხვავებული პერსპექტივები

$6,919.00

2015

Civil Society Institute

მოხალისეობა განვითარებისთვის - მოხალისეობის ხელშეწყობა და წახალისება ქართველ სტუდენტებში

$4,500.00

2015

ევროპის ფონდი (EPF)

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (ტალღა 4)

$20,723.00

2015

ნატო-საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა (NATO-PDP)

საჯარო სამსახურის რეფორმის მიმართ დამოკიდებულების შესწავლა

$20,864.00

2015

დელოიტი

გამოკითხვა გადასახადების და შემოსავლების სამსახურის შესახებ

$20,000.00

2015

ევროპის ფონდი (EPF)

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (ტალღა 4)

$29,624.00

2015

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო

MCG_ის გავლენის შეფასება - მონაცემთა ვალიდაციის კვლევა, ტალღა 3

$23,635.00

2015
მეტის ჩვენება

ზემოთ