დაფინანსება

დაფინანსების
წელი
დამფინანსებელი
(დონორი , კლიენტი, პარტნიორი)
ჯილდო
დაფინანსების თანხა
პროექტი
 
2018
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) $ 111,521.00 ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში: მიზეზები და შედეგები
2018
ევროკავშირი $55,199.00 PrIME - პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით
2018
ევროკავშირი $70,037.00 სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა (FAIR)
2018
Mercy Corps $15,029.00 ხორცისა და რძის პროდუქტების მომხმარებელთა შეხედულებები
2017
ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში $48,775.00 ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: საჭიროებების შეფასება
2017
ევროპის ფონდი (EPF) $28,823.00 ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (ტალღა 5)
2017
საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) $140,000.00 კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში
2017
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) $6,390.00 კვლევა მედია საშუალებების მოხმარების შესახებ
2017
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) $17,500.00 გენდერული თანასწორობა არჩევნების სატელევიზიო გაშუქებაში
2017
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) $27,490.00 ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ არსებული განწყობების შეფასება
2016
კიოლნის უნივერსიტეტი $75,700.00 ევროკავშირისა და თურქეთის ურთიერთობის მომავალი. დინამიკა და განვითარების სცენარები - FEUTURE
2016
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) $96,987.00 IFAD-ის სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერი პროგრამის გავლენის შეფასება
2016
ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში $16,888.00 არჩევნების გაყალბების დადგენა მონაცემთა ანალიზის მეშვეობით (DEFDA)
2016
მსოფლიო ბანკი $47,114.00 ქვეყნის სოციალური ანალიზი
2016
დელოიტი $39,010.00 კვლევა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
2016
EWMI - ACCESS $49,330.00 უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობები მგზავრებისთვის (STOP)
მეტის ჩვენება

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women)

ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში: მიზეზები და შედეგები

$ 111,521.00

2018

ევროკავშირი

PrIME - პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით

$55,199.00

2018

ევროკავშირი

სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა (FAIR)

$70,037.00

2018

Mercy Corps

ხორცისა და რძის პროდუქტების მომხმარებელთა შეხედულებები

$15,029.00

2018

ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში

ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: საჭიროებების შეფასება

$48,775.00

2017

ევროპის ფონდი (EPF)

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (ტალღა 5)

$28,823.00

2017

საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში

$140,000.00

2017

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

კვლევა მედია საშუალებების მოხმარების შესახებ

$6,390.00

2017

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

გენდერული თანასწორობა არჩევნების სატელევიზიო გაშუქებაში

$17,500.00

2017

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO)

ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის შესახებ არსებული განწყობების შეფასება

$27,490.00

2017

კიოლნის უნივერსიტეტი

ევროკავშირისა და თურქეთის ურთიერთობის მომავალი. დინამიკა და განვითარების სცენარები - FEUTURE

$75,700.00

2016

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

IFAD-ის სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერი პროგრამის გავლენის შეფასება

$96,987.00

2016

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში

არჩევნების გაყალბების დადგენა მონაცემთა ანალიზის მეშვეობით (DEFDA)

$16,888.00

2016

მსოფლიო ბანკი

ქვეყნის სოციალური ანალიზი

$47,114.00

2016

დელოიტი

კვლევა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

$39,010.00

2016

EWMI - ACCESS

უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობები მგზავრებისთვის (STOP)

$49,330.00

2016
მეტის ჩვენება

ზემოთ