დაფინანსება

დაფინანსების
წელი
დამფინანსებელი
(დონორი , კლიენტი, პარტნიორი)
ჯილდო
დაფინანსების თანხა
პროექტი
 
2017
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) $17,500.00 გენდერული თანასწორობა არჩევნების სატელევიზიო გაშუქებაში

ზემოთ