ელ.ბიულეტინი

2007 წლიდან დღემდე, CRRC-საქართველო აქვეყნებს ყოველთვიურ საინფორმაციო ბროშურას, სადაც დაინტერესებულ ადამიანებს საშუალება აქვთ გაეცნონ CRRC-საქართველოს საქმიანობებს და სხვა საინტერესო ამბებს.


GO
საკითხი 4
იანვარი - თებერვალი 2016 ახალი ამბები_თებერვალი_2016.pdf

საკითხი 3 (68)

ტრენინგი იწყება სტატისტიკური პროგრამა SPSS-ისა და მისი ძირითადი ფუნქციების მიმოხილვით. სემინარზე ისწავლით, თუ როგორ ამოიღოთ CRRC-ის კავკასიის ბარომეტრის მონაცემები
SPSS პროგრამით და გააკეთოთ ანალიზი. რადგანაც კავკასიის ბარომეტრი საკითხთა ფართო სპექტრს მოიცავს, როგორებიცაა პოლიტიკისა და დემოკრატიული პროცესების მიმართ დამოკიდებულება
ეკონომიკური მდგომარეობა, რელიგიური რწმენები, ჯანმრთელობის საკითხები, სოციალური ქსელები, ამიტომ იგი სასარგებლოა სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სხვადასხვა ასპექტზე მომუშავე მკვლევარებისთვის. 
საკითხი 3
January - February 2015 News and Numbers from CRRC_February_2015.pdf

Issue 2 (68)

 • CRRC announces methodological conference on Transformations in the South Caucasus and its Neighborhood
 • How Gender Determines Roles and Behaviors of Women In and Outside of Georgian Families
 • CRRC-Georgia receives support for organizational development from Open Society Foundation Think Tank Fund (TTF)
 • Follow-Up Media Landscape Survey
საკითხი 2
January - February 2015 News and Numbers from CRRC_February_2015.pdf

Issue 5 (68)

 • CRRC announces methodological conference on Transformations in the South Caucasus and its Neighborhood
 • How Gender Determines Roles and Behaviors of Women In and Outside of Georgian Families
 • CRRC-Georgia receives support for organizational development from Open Society Foundation Think Tank Fund (TTF)
 • Follow-Up Media Landscape Survey
საკითხი 1
January - February 2015 News and Numbers from CRRC_February_2015.pdf

Issue 4 (68)

 • CRRC announces methodological conference on Transformations in the South Caucasus and its Neighborhood
 • How Gender Determines Roles and Behaviors of Women In and Outside of Georgian Families
 • CRRC-Georgia receives support for organizational development from Open Society Foundation Think Tank Fund (TTF)
 • Follow-Up Media Landscape Survey