უკან
ორშაბათი | 18 ივლისი, 2016

გარემოსადცვითი პრობლემები საქართველოში: მოსახლეობის საფიქრალი?

გაეროს სოციალური განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის (UNRISD) თანახმად, „გარემო-პირობების გაუარესება უარყოფითად აისახება ადამიანების ჯანმრთელობაზე, კეთილდღეობასა და არსებობის შესაძლებლობებზე, რასაც დაბინძურებული გარემო და ბუნებრივი რესურსების გამოფიტვა განაპირობებს. ნიადაგის ეროზია, ტყეების გაჩეხვა, ცხოველებისა და მცენარეების გადაშენება ანსახეობების შემცირება აფერხებს მრავალი ადამიანის მწარმოებლურ შესაძლებლობებს.“

საქართველოში, 2009 წლის გარემოს შესახებ ეროვნული მოხსენებისა და 2012-2016 წლებში ეროვნული გარემოსდაცვითი სამოქმედო პროგრამის თანახმად, გახშირებული სტიქიური უბედურებები, ნიადაგის ქიმიური დაბინძურება და პროგრესირებადი გაუდაბნოება, რასაც ძირითადად შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და კახეთის ტერიტორიებზე შეხვდებით, ადამიანის მიერ ხელოვნურად დაბინძურებულ გარემოზე ნათლად მიუთითებს.გარემოსდაცვითი პრობლემები სხვადასხვანაირად აისახება როგორც ქალაქად, ისე სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობაზე. მოსახლეობის აზრის კვლევები ცხადყოფს, რომ ადამიანები განსხვავებულად აფასებენ გარემოსდაცვით პრობლემებს. ამ ბლოგ პოსტში, CRRC/NDI-ს 2015 წლის აგვისტოს გამოკითხვაზე დაყრდნობით, განვიხილავთ გარემოს დაბინძურების საკითხს ადამიანებით დასახლებულ პუნქტებში და ამ პრობლემის სიმწვავეს სხვა საკითხებთან მიმართებაში.

გამოკითხვაში ერთ-ერთი კითხვა იყო შემდეგი: „რა არის კეთილმოწყობასთან/ინფრასქტრუქტურასთან დაკავშირებული სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვენს ქალაქს/სოფელს აწუხებს?“ დაბინძურება იყო მეოთხე ყველაზე ხშირად დასახელებული პრობლემა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გზების, წყლის მიწოდებისა და გაზის მიწოდების შემდეგ. თუმცა ის, თუ რაოდენ ხშირად ასახელებს მოსახლეობა ამ პრობლემას ასევე დამოკიდებულია დასახლების ტიპზე. თუ დაბინძურება დედაქალაქში მთავარ პრობლემად დასახელდა, რასაც თბილისის მოსახლეობის 44% ეთანხმება, ის სოფლის მოსახლეობის მხოლოდ 7%-ს აწუხებს.


შენიშვნა: პასუხები ზუსტად 100%-მდე არ ჯამდება, რადგან რესპონდენტები ასახელებდნენ სამ საკითხს. ამ ბლოგ პოსტში წარმოდგენლი გრაფები აღწერს 5 ყველაზე ხშირად დასახელებულ საკითხს ეროვნულ დონეზე.

ეროვნულ დონეზე ბიუჯეტის ხარჯვის კუთხით, გზებისა და წყლის მიწოდების გაუმჯობესება მოსახლეობის უმთავრეს პრიორიტეტებად სახელდება, დაბინძურება კი კვლავ მეოთხე ადგილზე რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის მოსახლეობა დაბინძურებას პრიორიტეტებს შორის ასახელებს, სოფლის მოსახლოების მხოლოდ 1% ფიქრობს, რომ დაბინძურება ბიუჯეტის ხარჯვისას პრიორიტეტი უნდა იყოს.

ზოგადად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სოფლის მოსახლეობა სათანადოდ ვერ აღიქვამს დაბინძურებისა და გარემოსდაცვითი საკითხების მნიშვნელობას. ამავდროულად, გოტენბურგის უნივერსიტეტის კვლევა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მავნე სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკები საქართველოს სავარგულების 35%-ზე უარყოფითად აისახება, რომლის სიმწირე ქვეყანაში ისედაც არსებობს მთიანი ლანდშაფტის გამო.

01.07.2015 | ოთხშაბათი

ბედნიერების აღქმა და სოციალური კავშირების ძალა საქართველოში

შენიშვნა: ჩვენი ბლოგი აქვეყნებს CRRC-საქართველოს უმცროს მკვლევართა ნამუშევრებს.ეს არის სერიის მეხუთე პოსტი.

2002 წლის 
ილინოისის უნივერსიტეტის სტუდენტების ექსპერიმენტული კვლევის შედეგების მიხედვით, ძლიერი სოციალური ქსელი ბედნიერების გარანტი თუ არა, აუცილებელი პირობაა იმისთვის, რომ თავი ბედნიერად იგრძნო. როგორც მეორე კვლევამ აჩვენა, ორივე - ძლიერი (ოჯახი და მეგობრები) და სუსტი (უბრალო ნაცნობები) სოციალური კავშირები ბედნიერების ხელშემწყობი ფაქტორებია.

03.07.2015 | პარასკევი

განქორწინება რთული გასამართლებელია

შენიშვნა: ჩვენი ბლოგი აქვეყნებს CRRC-საქართველოს უმცროს მკვლევართა ნამუშევრებს.ეს არის სერიის მესამე პოსტი.

UNDP-ის 2013 წლის 
კვლევამ აჩვენა, რომ გენდერული როლების ტრადიციული აღქმა საქართველოში ჯერ კიდევ ძლიერია - ქალები უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავს დიასახლისებად, მეუღლეებად და დედებად ხედავენ. 
25.06.2015 | ხუთშაბათი

საქართველოს ელექტრონული მთავრობა - ვისთვისაა ის განკუთვნილი?

შენიშვნა: ჩვენი ბლოგი აქვეყნებს CRRC-საქართველოს უმცროს მკვლევართა ნამუშევრებს.ეს არის სერიის მეორე პოსტი.

1990-იანი წლების ბოლოს ციფრული და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბუმთან ერთად პირველი ელექტრონული მთავრობის კონცეფციის ჩამოყალიბება დაიწყო. მას შემდეგ ელექტრონული მთავრობა მთელს მსოფლიოში გავრცელდა. 2007 წელს ელექტრონული მთავრობა საქართველოშიც ამოქმედდა: შეიქმნა 
ელექტრონული მთავრობის განვითარების მხარდამჭერი სამთავრობო კომისია, 2010 წელს კი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში ჩამოყალიბდა  მონაცემთა გაცვლის სააგენტო (მგა).
21.04.2016 | ხუთშაბათი

The Population of Georgia on "good citizenship"

Although many people agree that being “a good citizen” is important, there is a great variety of ideas on what being “a good citizen” means. CRRC’s 2013 and 2015 Caucasus Barometer (CB) surveys asked respondents to rate the importance of the following seven qualities for being “a good citizen”: always obeying laws, supporting the government on every occasion, voting in elections, following traditions, volunteering, helping people who are worse off than themselves, and being critical towards the government. This blog post discusses Georgia’s population’s assessments of these qualities.
13.06.2016 | ორშაბათი

სოციალური და პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ ნდობის ცვლილება საქართველოში

მოსახლეობის ნდობის დონეს მთავრობისა და სხვა ინსტიტუტების მიმართ ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. ამ ფაქტორების გავლენით დროთა განმავლობაში ნდობა შეიძლება, შეიცვალოს. CRRC-საქართველოს მიერ 2011-2015 წლებში ჩატარებული კავკასიის ბარომეტრის და NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვების შედეგებზე დაყრდნობით ამ ბლოგში აღწერილია ბოლო წლებში ნდობის დონის ცვლილება პრეზიდენტის, ადგილობრივი მთავრობის, აღმასრულებელი ხელისუფლების, პარლამენტის, ჯარის, ჯანდაცვის სისტემის, პოლიციის, განათლების სისტემისა და სასამრთლოს მიმართ.
15.09.2014 | ორშაბათი

ფატალიზმი, ეკონომიკური კეთილდღეობა და განათლება საქართველოში

ჩვენ მხოლოდ დღევანდელი დღით ვცხოვრობთ“ - ამ ფრაზით რაჰმატო და კიდანუ აღწერენ იმ ადამიანთა განწყობას, ვინც ხელი ჩაიქნია ცხოვრებაზე. მათ არ იციან და არც სურთ იცოდნენ, რას უნდა ელოდონ ხვალ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც მხოლოდ დღიდან დღემდე არსებობ და არ გაქვს მომავლის იმედი. საკუთარი თავის ასეთ უმწეო მდგომარეობაში წარმოდგენა მომავალთან მიმართებაში ფატალიზმის სახელითაა ცნობილი. მ. ჭაბაშვილის უცხო სიტყვათა ლექსიკონის მიხედვით, ფატალიზმი [ლათ. fatalis - საბედისწერო] ბედისწერის არსებობის, წინასწარ განსაზღვრული ბედის გარდუვალობის რწმენაა.
13.10.2014 | ორშაბათი

აქტიური და დასაქმებული

ნიშნავს კი მეტი თავისუფალი დრო იმას, რომ უფრო მეტის გაკეთება შეგვიძლია? CRRC-ის 2013 წლის კავკასიის ბარომეტრის გამოკითხვის თანახმად, ამ კითხვაზე პასუხი არც ისეთი მარტივია. უმუშევრობა შეიძლება ნიშნავდეს, რომ თქვენს განკარგულებაში უფრო მეტი დროა. თუმცა, ეს იმასაც შეიძლება ნიშნავდეს, რომ დასაქმებულებთან შედარებით ნაკლები შესაძლებლობა და რესურსები გაქვთ სხვადასხვა სახის აქტივობაში ჩასართავად. ეს ბლოგი განიხილავს აქტივობებს, რომლებშიც ადამიანები ერთვებიან და აღწერს განსხვავებებს მათ შორის, ვისაც აქვს და ვისაც არ აქვს სამსახური.
24.11.2015 | სამშაბათი

განათლებული მშობლები, განათლებული შვილები?

მრავალი მკვლევარი მიუთითებს, რომ მშობლების განათლების დონეს დიდი გავლენა აქვს მათი შვილების განათლებაზე, ვინაიდან მშობლები მათთვის მაგალითის მიმცემები და პირველი მასწავლებლები არიან. Gratz-ის მიხედვით, უფრო მოსალოდნელია, რომ შვილებმა უმაღლესი განათლება მიიღონ, თუ მათ მშობლებს განათლების მაღალი დონე აქვთ, მათთან შედარებით, ვის მშობლებსაც განათლების დაბალი დონე აქვთ. განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი მშობლის განათლებას აქვს მეტი მნიშვნელობა, დედის თუ მამის. თუმცა, უფრო და უფრო მეტი მკვლევარი აღნიშნავს, რომ ორივე მშობელს მნიშვნელოვანი ზეგავლენა აქვს შვილის განათლებაზე.