უკან
სამშაბათი | 13 მაისი, 2008

Caucasus Migration | US Immigration Services Annual Report for 2007

The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) recently released its annual report for the fiscal year 2007 on immigrant and nonimmigrant visas issued by the US Foreign Service posts worldwide. The report also includes data for US visas issued under various categories for the years 2003-2007.

The report shows a general increase in the numbers of both US immigrant as well as non immigrant visas issued worldwide. Thus, from 2003-2007 the number of immigrant visas issued worldwide has increased by around 16% (from 364,768 in 2003 to 434,374 in 2007) and non-immigrant visas by 30.5% (from 4,481,632 in 2003 to 6,444,285 in 2007).

The picture is a bit different across the South Caucasus. Among the three South Caucasus countries Armenia has the highest number of US immigrant visas granted annually. Moreover, from 2003-2007 this number has increased by 35% (from 689 in 2003 to 1062 in 2007), reaching its peak in 2007. Azerbaijan, on the other hand, has the lowest and more or less consistent level of US immigrant visas granted every year, varying between 230 and 294.

According to the report all three South Caucasus countries are considered a source of immigrant orphans, with Armenia leading the chart. But ultimately, numbers are comparatively low: 4 in Georgia, 5 in Azerbaijan and 32 in Armenia. Curiously, 2003 saw many orphan adoptions: 128 in Georgia, 62 in Azerbaijan in and 43 in Armenia.

If you want to see the full report, check it out here.
15.08.2016 | ორშაბათი

შიდა მიგრაცია საქართველოში: რა ვიცით მის შესახებ CRRC-ის კავკასიის ბარომეტრის მონაცემების საფუძვლეზე?

არსებული შეფასებების თანახმად, მსოფლიო მასშტაბით შიდა მიგრანტთა რაოდენობა ბევრად აღემატება საერთაშორისო მიგრანტთა რაოდენობას. სამწუხაროდ, საქართველოში ძალიან ცოტა მონაცემი არსებობს შიდა მიგრანტების რაოდენობისა და მათი გეოგრაფიული განაწილების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევები რეგულარულად აგროვებს ინფორმაციას ქვეყანაში შიდა მიგრაციის შესახებ. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო კოორდინაციას უწევს მოსახლეობის რეგისტრაციას საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.
25.08.2014 | ორშაბათი

Emigration, Language, and Remittances in Georgia

As discussed in a recent blog post, household incomes in Georgia have risen steadily since 2008. The percentage of Georgians who have family or close relatives living abroad has also significantly increased from 37% in 2009 to 53% in 2013. 14% of Georgian households currently receive money from family members, relatives, or friends living in another country as an income source. This blog examines changes in interest in emigrating from Georgia over the last five years, while controlling for certain variables.
14.10.2011 | პარასკევი

Fancy Living Abroad? 39% of Young Armenians Say "Preferably Forever"

Last year, Ani Navasardyan asked, “Why do so many Armenians leave Armenia?” Migration is also an issue in Georgia and Azerbaijan. Data from the CB 2010 reveals that around half of the respondents in Georgia (47%) and Azerbaijan (52%) are interested in temporary migration. Still, Armenia stands out since 64% of the adult population is open to the idea of temporarily leaving the country.
11.07.2017 | სამშაბათი

ვიზა ლიბერალიზაცია: მოლოდინები საქართველოში

2017 წლის მარტში, თითქმის 5-წლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ, ამოქმედდა ვიზა ლიბერალიზაციის შეთანხმება, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობის საშუალებას აძლევს. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურმა ელიტებმა ეს საკითხი საქართველოში წინ გადადგმულ ნაბიჯად ჩათვალეს, საზოგადოებაში ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ დამოკიდებულებები და მოლოდინები ცალმხრივად პოზიტიური არ არის. 
16.10.2017 | ორშაბათი

Visa liberalization: How much do people in Georgia know about the conditions of visa-free travel to the EU?

CRRC’s previous blog posts have shown that the population of Georgia had rather moderate expectations of the recent visa liberalization with the Schengen zone countries, especially when it comes to the question of how much ordinary people will benefit from it. Europe Foundation’s latest survey on Knowledge of and Attitudes towards the European Union in Georgia, conducted in May 2017, provides a more nuanced understanding on how people in Georgia feel about this process and to what extent they are familiar with the conditions of visa liberalization.